Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2018 (12-13/11/2018)

posted in: Sự kiện năm 2018 | 0

VietCham cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2018 từ ngày 12 đến 13 tháng 11 năm 2018 để thúc đẩy kinh doanh và đầu tư vào Việt Nam.