1. VietCham Singapore làm gì?

VietCham Singapore luôn cố gắng thúc đẩy lợi ích kinh tế, liên kết giữa các Thành viên cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại song phương giữa Việt Nam và Singapore, là đại diện cho các Thành viên hợp tác với các tổ chức khác. Các hoạt động của chúng tôi bao gồm:

  • Tổ chức các diễn đàn kinh tế, hội thảo, gặp gỡ và kết nối kinh doanh;
  • Thành lập các nhóm làm việc đặc thù của từng ngành cho các Thành viên và các bên liên quan;
  • Tạo điều kiện kết nối kinh doanh giữa các Thành viên với nhau và với các đối tác;
  • Thiết lập, duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với các nhóm kinh doanh, tổ chức, hiệp hội và cơ quan chính phủ khác với mục tiêu mang lại lợi ích tốt nhất của các Thành viên.

 

2. VietCham Singapore là một tổ chức vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận?

VietCham Singapore, giống như các hiệp hội thương mại chính thức khác, là một tổ chức phi lợi nhuận. Nó được thành lập như một công ty TNHH đại chúng do cổ đông bảo lãnh (public company limited by guarantee), đây là một cấu trúc pháp lý chính thức cho các tổ chức phi lợi nhuận ở Singapore (vui lòng tham khảo http://docs.lawsociety.org.sg/Legal-info-charities/index.php/getting-started/types-of-legal-structures/a-clg-or-society-or-trust). Do đó, tổ chức của chúng tôi được công nhân bởi pháp luật.

 

3. Ai điều hành VietCham Singapore?

VietCham Singapore là một tổ chức do các thành viên điều hành. Tại các cuộc họp chung, các Thành viên bầu Hội đồng quản trị để đại diện cho họ và lãnh đạo tổ chức. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm Giám đốc điều hành của VietCham. Các hoạt động hàng ngày của tổ chức được điều hành bởi Ban chấp hành, đứng đầu là Giám đốc điều hành. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo cấu trúc tổ chức của chúng tôi.

 

4. Ai có thể là thành viên của VietCham Singapore?

Thể theo Điều lệ thành lập, tư cách thành viên của VietCham Singapore dành cho bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia Việt Nam nào tại Singapore, cũng như các nhà đầu tư đặt trụ sở tại Singapore muốn đầu tư tại Việt Nam, đồng ý với các mục tiêu của VietCham Singapore và đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chí thành viên do Hội đồng quản trị đề ra.

 

5. Người không phải là người Việt Nam và các công ty không phải là người Việt Nam có thể tham gia VietCham Singapore không? Có giới hạn nào đối về quyền của họ với tư cách là Thành viên không?

Có. VietCham Singapore là tổ chức mang tính quốc tế. Thể theo Điều lệ thành lập, tư cách thành viên của VietCham Singapore dành cho tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc và quốc tịch khác nhau, và các công ty và tổ chức của mọi quốc gia, đồng ý với các mục tiêu của VietCham Singapore và đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chí thành viên của Hội đồng quản trị đề ra. Sau khi được kết nạp làm Thành viên, tất cả các Thành viên đều có quyền và trách nhiệm như nhau đối với tổ chức này.

 

6. VietCham Singapore có liên kết với bất kỳ cơ quan chính phủ nào không?

Không. VietCham Singapore, giống như hầu hết các Hiệp hội thương mại quốc tế tại Singapore, là một hiệp hội độc lập, được thành lập và điều chỉnh theo luật pháp của Cộng hòa Singapore. Chúng tôi không liên kết với bất kỳ cơ quan chính phủ nào (cả ở Việt Nam và Singapore).

 

Để đem lại lợi ích tốt nhất cho các Thành viên, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhiều cơ quan chính phủ của cả hai nước. Chúng tôi rất biết ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore vì đã hỗ trợ hào phóng cho các hoạt động của chúng tôi kể từ khi thành lập.

 

7. VietCham Singapore có liên quan đến bất kỳ hoạt động chính trị nào không?

Không. VietCham Singapore là một tổ chức mang tính chính trị nghiêm ngặt. Điều lệ thành lập quy định cụ thể rằng VietCham sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào hoặc cho phép các quỹ hoặc cơ sở của chúng tôi được sử dụng cho mục đích chính trị.