GIỚI THIỆU VỀ THÀNH VIÊN VIETCHAM

Hiệp hội Thương mại Việt Nam (VietCham) là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Singapore.

VietCham được tạo bởi Thành viên, dành cho Thành viên. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các sự kiện chia sẻ kiến thức và kết nối các thành viên với nhau. Đồng thời đại diện cho các Thành viên khi làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan chính phủ khác.

Thành viên VietCham dành cho tất cả các công ty / tổ chức / cá nhân có lợi ích kinh doanh liên quan đến Việt Nam và Singapore.

 

VÌ SAO NÊN THAM GIA VIETCHAM

KẾT NỐI KINH DOANH

  • Được có mặt trong danh sách thành viên tại trang web của VietCham
  • Được mời tham dự các sự kiện nói chung và sự kiện độc quyền nói riêng của VietCham và đối tác
  • Được mời tham dự các dự án đặc biệt của VietCham
  • Được giới thiệu là thành viên của VietCham trên các kênh thông tin đại chúng khác nhau của VietCham
  • Được hưởng đặc quyền từ thẻ thành viên VietCham, được tận hưởng các khuyến mãi độc quyền của thành viên từ VietCham và các đối tác

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH

  • Có cơ hội đóng góp bài viết cho bản tin / facebook hoặc trang web
  • Có cơ hội giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của bạn trong hội thảo, sự kiện do VietCham tổ chức
  • Có vị trí trên trang web của VietCham và các phần trình chiếu trong các sự kiện của VietCham

CHIA SẺ KIẾN THỨC

  • Có cơ hội được chia sẻ và trao đổi kiến thức về ngành với các thành viên khác trong nhóm kinh doanh
  • Được tư vấn về các vấn đề đầu tư và pháp lý về kinh doanh tại Singapore (đối với các công ty Việt Nam) và tại Việt Nam (đối với các công ty Singapre)

 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Hiệp hội Thương mại Việt Nam tại Singapore (VietCham Singapore) là một tổ chức thành viên độc lập, phi lợi nhuận, không mang tính chính trị, đại diện và hỗ trợ các công ty Việt Nam, doanh nhân, chuyên gia tại Singapore và các công ty có trụ sở tại Singapore có mong muốn kinh doanh tại Việt Nam. VietCham Singapore không nhận được lợi ích tài chính trực tiếp từ liên kết kinh doanh cũng như không đảm bảo bất kỳ xác nhận nào về tính chính xác và tính tron vẹn của thông tin có trong email tự giới thiệu hay bất kỳ tệp đính kèm nào. Những người thụ hưởng phải có trách nhiệm tìm hiểu, thẩm định và thực hiện phán quyết của riêng mình về giá trị của sự hợp tác tiềm năng cũng như bảo vệ, bồi thường và giữ gìn cho VietCham Singapore cùng các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên và nhà thầu của chúng tôi từ chối mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường , trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc tổn hại nào, bao gồm phí luật sư, phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng thông tin có trong email tự giới thiệu (bao gồm tệp đính kèm) hoặc đàm phán hoặc giao dịch với người khác phát sinh từ thông tin trong email tự giới thiệu (bao gồm tệp đính kèm) hoặc phần giới thiệu của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.