THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP

Phí thường niên: SGD 1,000

Kết nối kinh doanh

 • Quyền lợi dành cho 3 đại diện
 • Được có mặt trong danh sách thành viên tại trang web của VietCham
 • Được mời tham dự các sự kiện nói chung và sự kiện độc quyền nói riêng của VietCham và đối tác
 • Được giới thiệu là thành viên của VietCham trên các kênh thông tin đại chúng khác nhau của VietCham

Xây dựng hình ảnh

 • Công ty sẽ được xuất hiện trong thư mục thành viên trực tuyến của VietCham

Chia sẻ kiến thức

 • Được nhận và cập nhật tin tức từ Vietcham thông qua email
 • Được chia sẻ và trao đổi kiến thức về ngành với các thành viên khác trong Nhóm doanh nghiệp của bạn

Đăng ký ngay


THÀNH VIÊN CÁ NHÂN

Phí thường niên: SGD 300

Dành cho các cá nhân quan tâm đến các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam và Singapore, và kết nối với những người khác thông qua mạng lưới VietCham.

 • Được mời tham dự các sự kiện nói chung và sự kiện độc quyền nói riêng của VietCham và đối tác
 • Có 1 thẻ thành viên từ VietCham
 • Được hưởng đặc quyền từ thẻ thành viên VietCham, được tận hưởng các khuyến mãi độc quyền của thành viên từ VietCham và các đối tác
 • Được nhận và cập nhật tin tức từ Vietcham thông qua email
 • Được chia sẻ và trao đổi kiến thức về ngành với các thành viên khác trong Nhóm doanh nghiệp của bạn

Đăng ký ngay


HỌC SINH SINH VIÊN

Phí thường niên: SGD 100

 • Chỉ dành cho sinh viên Việt Nam, những người không đi làm sống tại Singapore
 • Được nhận và cập nhật tin tức từ Vietcham thông qua email
 • Được chia sẻ và trao đổi kiến thức về ngành với các thành viên khác trong Nhóm doanh nghiệp của bạn

Đăng ký ngay

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng ký thành viên của chúng tôi, xin vui lòng gửi email tới enquiry@vietchamsg.org để được giải đáp.