Làm thế nào để đăng ký?

Vui lòng tham khảo Các gói thành viên nếu bạn chưa biết. Sau đó, truy cập theo link sau để đăng ký:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng ký thành viên của chúng tôi, xin vui lòng gửi email tới enquiry@vietchamsg.org để được giải đáp.